Uliza Sheria

Pata Elimu Na Msaada Wa Kisheria

Kwa Huduma Za Kisheria Mawasiliano
0713 888 040

Huduma Zetu

Kupitia mtandao huu wa Uliza Sheria utapata huduma zifuatazo;

  • Ushauri wa kisheria katika maeneo mbali mbali mfano ardhi, kazi, mirathi, ndoa, jinai na madai.
  • Uandishi wa nyaraka za kisheria, mfano mikataba, wosia, nyaraka za uanzishaji Kampuni n.k.
  • Usimamizi/uwakilishi wa kesi mahakamani au mabaraza
  • Kutoa elimu ya kisheria
  • Kutoa mafunzo kwa semina, makongamano, warsha kwa wadau wa sheria
  • Kushuhudia nyaraka za kisheria (attestation and certification of documents)
  • Kusimamia usajili wa kisheria kwenye Taasisi za Umma, mfano BRELA, Manispaa, RITA n.k
  • Wakala wa kuuza au kununua vitu (real estate broker)