Sheria Jinai.4. Mambo ya Kuzingatia ili Wananchi watoe taarifa kwa Uhuru

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wetu na mfuatiliaji…

Sheria Jinai.3. Kwa nini watu hawatoi taarifa za Kijinai?

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wetu na mfuatiliaji wa…

Sheria Jinai.2. Wajibu wa Kutoa Taarifa za Makosa ya Jinai

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wetu na mfuatiliaji wa…

Sheria Jinai.1. Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Kijinai

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wetu na mfuatiliaji wa…

Aina ya Dhamira za Kijinai ‘Kinds of Mens rea’

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala zetu ambapo umekuwa…

Fahamu Mambo ya Msingi kuhusu Kitendo cha Kijinai ‘Actus reus’

/
Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala zetu ambapo umekuwa…

Dhamira ya Kijinai ‘Mens rea’

/
Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala za Sheria Leo…

Kitendo cha Kijinai ‘Actus reus’

/
Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala za Sheria Leo…

Viashiria vya Kosa la Jinai

/
Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala za Sheria Leo…

Utetezi wa kisheria kutokana Ugonjwa wa Akili

/
Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji wa makala zetu ambapo umekuwa…