91. Mamlaka ya mwajiri wa ubia au kampuni katika kusitisha ajira

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

90. Nani mwenye mamlaka ya kusitisha ajira ya mwajiriwa?

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

89. Nani mwenye mamlaka ya kusitisha ajira ya mwajiriwa?

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

88. Ufanye nini endapo mfanyakazi haonekani kazini pasipo ruhusa?

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

87. Ukomo wa Muda kwa madai ya Likizo

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

86. Ukomo wa Muda kwa madai ya Saa za Ziada

/
Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

85. Tunza Kumbukumbu Muhimu za Mahusiano ya Kiajira

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

84. Lipa kiwango cha Mshahara kinachostahili

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

83. Mjulishe Mwajiriwa haki zake za kiajira

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

82. Kumwongoza mwajiriwa katika Sera za Mahusiano ya kiajira ndani ya Taasisi

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…