71. Athari za Kisheria kwa Uamuzi wa kuingia mkataba wa Kazi maalum

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

70. Athari za Kisheria kwa Uamuzi wa kuingia mkataba wa Muda maalum

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

69. Athari za Kisheria kwa Uamuzi wa kuingia mkataba wa kudumu

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

68. Fanya Maamuzi juu ya aina ya Mkataba wa Ajira

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

67. Hitaji la Kuajiri

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

66. Hitaji la Kukusanya taarifa za Mfanyakazi

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

65. Ni lazima Mwajiri kutoa mkataba wa maandishi kwa mfanyakazi

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

64. Nifanye Nini ukomo wa muda wa madai ukipita?

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

63. Ukomo wa Muda kwa Madai ya Mshahara

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…

62. Je, ninaweza kudai Mwajiri wakati sina Mkataba wa Maandishi?

Utangulizi Ndugu msomaji wa makala za Uchambuzi wa Sheria…