Haki ya Faragha na Usalama wa Mtu

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Haki ya Uhuru wa Mtu Binafsi

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Haki ya Kuishi na Adhabu ya Kifo

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Haki ya Usawa mbele ya Sheria

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Haki ya Usawa

Utangulizi Karibu sana ndugu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Ijue Haki ya Kupiga Kura

Utangulizi Karibu ndugu yangu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Je, unaijua Mihimili ya Dola?

/
Utangulizi Karibu ndugu yangu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…

Ijue Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Utangulizi Karibu ndugu yangu msomaji na mfuatiliaji wa ukurasa…